Luna's Group

Italian F&B Distribution

Salsiccia di Faeto approx 400g/pack

  • 05 Salsiccia di Faeto S05 selecto cold cut approx 400g

Only on request. Contact us for further info. Với mặt hàng này, chúng tôi chỉ nhận đặt hàng theo đơn yêu cầu. Liên hệ thêm với chúng tôi để biết thêm chi tiết